ทีมงานคณกฤชกรุ๊ปพิจิตร ศูนย์ผลิตข่าวทีวี วิทยุ สื่อออนไลน์ รับบันทึกเทปโทรทัศน์ โอบี ถ่ายทอดสด ถ่ายวีดีโอ โปรเจคเตอร์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์ เวที แสงสี ศิลปิน ดารา นักร้อง *โทร.0899594344
Free Counters

 

พิจิตรเร่งแก้ปัญหาทุจริตจำนำข้าว

         จ.พิจิตร พบมีการออกใบประทวนลมล่วงหน้าก่อนชาวนาเกี่ยวข้าว สั่งตำรวจตรวจสอบดำเนินการเด็ดขาดกับท่าข้าว และสถาบันเกษตรกรแหกกฏ ขณะที่ ผู้ว่าฯพิจิตรเร่งแก้ปัญหาท่าข้าวขอเปิดจำนำนอกจุด โดยให้ยึดระเบียบ กขช. เป็นหลัก วอนทุกฝ่ายปฎิบัติตามระเบียบกฎกติกา

ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร วันนี้ ( 12 ก.ค. 56 ) นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลโครงการรับจำนำข้าวจังหวัดพิจิตร ร่วมกับชมรมโรงสีข้าวจังหวัดพิจิตร และสมาคมโรงสีข้าวไทย รวมทั้งผู้แทนท่าข้าว สถาบันเกษตรกร ประชุมหาข้อสรุปการดำเนินการรับจำนำข้าว หลังจากกลุ่มท่าข้าว สถาบันเกษตรกร นำม็อบมากดดันผู้ว่าฯให้เปิดจุดรับจำนำนอกโรงสีเมื่อวานนี้ ซึ่งในที่ประชุมให้ทุกฝ่ายยึดกฎระเบียบกติกาตามมติของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ (กขช.) เป็นหลักในการปฏิบัติโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลอย่างเคร่งคัดทุกประการ เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตซ้ำลอย โดยให้มีการรับจำนำออกใบประทวน ณ จุดรับจำนำที่ได้การรับอนุญาต จากคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลโครงการรับจำนำข้าวจังหวัดพิจิตรเท่านั้น ส่วนท่าข้าว หรือสถาบันเกษตรกรต่างๆที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ ให้ดำเนินธุรกิจธุรกรรมได้ตามปกติสามารถรวมรวมข้าวของเกษตรกรเพื่อนำมาจำนำ ณ โรงสีที่เปิดจุดรับจำนำได้แต่ต้องมีเกษตรกรตัวจริงมาแสดงตนที่จุดจำนำต่อเจ้าหน้าที่ อตก. หรือ อคส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้แทนเกษตรกร ที่อยู่ประประจำจุดเท่านั้นและใบประทวนต้องออก ณ จุดรับจำนำเท่านั้น นอกจากนี้ยังสั่งให้นายอำเภอทุกๆอำเภอจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหมุนเวียนไปติดตามกำกัดดูแลการรับจำนำตามจุดในแต่ละพื้นที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งคัดทั้งนี้เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ทุจริตโครงการรับจำนำข้าวไปจนสิ้นสุดโครงการ วันที่ 15 กันยายน 2556 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ด้าน นายบรรจง ตั้งจิตวัฒนกุล อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหากรณีท่าข้าว และจุดรวบรวมข้าวชาวนาได้เสนอ ให้ทุกฝ่ายยอมรับระเบียบกติกาของคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ หรือ กขช.เป็นหลักปฏิบัติจะเป็นการลดปัญหาการฉ้อโกง การทุจริตข้าวในช่องโหว่ของกระบวนการรับจำนำได้และให้ชาวนาปฏิบัติตรงตามระเบียบปฏิบัติด้วย สำหรับด้าน พ.ต.อ.ธวัชชัย มวญนรา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ในฐานะได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวจังหวัดพิจิตรจากสำนักนายกรัฐมนตรีโดยตรง ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีท่าข้าว สถาบันเกษตรกรบางแห่งโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองพิจิตร มีการออกใบชั่งน้ำหนักข้าวให้ชาวนา ก่อนที่ชาวนาจะเก็บเกี่ยวข้าวจริงเพื่อนำใบชั่งน้ำหนักเข้าสู่กระบวนการรับจำนำ โดยถือว่ามีการออกใบประทวนลมให้ชาวนา ในช่วงระหว่าง 22-29 มิถุนายนนี้ซึงสามารถตรวจสอบได้ที่ต้นขั้วใบประทวน โดยจะได้ขอหมายศาลเข้าตรวจสอบท่าข้าว สถาบันเกษตรกร และโรงสี 3 แห่งที่ร่วมกันทุจริตและจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งคัด อย่างไรก็ตามขอให้โรงสี ท่าข้าวต่างๆที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งคัด    ภาพ / ข่าว – คณกฤช มัชฌิมา พิจิตรไลฟ์นิวส์รายงาน